БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ

Програма за подготовка за пазара на труда при завършване на училище на нискоквалифицирани лица и такива от маргинализирани групи”

2021-2-BG01-KA210-SCH-000047947

 •  Мярка “Малки партньорства” КД210
 • Сектор: Училищно образование
 • Продължителност: 24 месеца (01/03/2022г. – 29/02/2024г.)

Целеви групи:

 • Младежи с по-малко възможности и лица от маргинализирани групи (от Ромски произход, в неравностойно положение, лица с увреждания и по-малко възможности)
 • Учители и педагогически съветници
 • Експерти в областта на образованието и заетостта
 • Родители и семейства на лица от посочените групи

Основни проблеми:

 • Липса на адекватна подкрепа за ученици от малцинства и с по-малко възможности
 • Редица стереотипи и предразсъдъци към маргинализирани хора.
 • Все още доста кариерни съветници казват, че определена професия не е подходяща за лице от маргинализирана група.
 • Липса на презентационни и дигитални умения на маргинализираните лица.
 • Липса на достатъчно самочувствие, самочувствие и вяра в собствения успех.
 • Липса на организационни умения за търсене и кандидатстване за работа.
 • Липса на подготовка как да се държат по време на интервю за работа.

Очаквани резултати:

IR1 Наръчник за осъществяване на програма за кариерно ориентиране при завършване на училище на нискоквалифицирани лица и такива от маргинализирани групи

15 стъпки към заетост:

1: Групата и аз

2: Реалностите на пазара на труда

3 Перфектната работа

4: Самосъзнание

5. Ресурси за кариера

6: Идентифициране на работни места

7: Комуникационни и презентационни умения

8: Търсенето на работа е по-трудно от работата!

9: Разбивачи на митове

10: Как и кога да разкриете проблем или увреждане в процеса на търсене на работа

11: “Перфектният работник”

12: Дигиталната следа

13: Каквото виждате, това получавате – всичко е в презентацията!

14: Време е за шоу. Представяне на интервю

15: Обратна връзка

IR2 Илюстративни информационни карти 

Ако желаете да Ви включим като участник напълно безплатно в пилотната фаза, моля попълнете информацията на следния линк : https://forms.gle/WpNbQSWHyghMBxbM6

Партньорски консорциум:

94 СУ “Димитър Страшимиров”, София, Kоординатор на проекта

За повече информация: https://school94-sofia.com

World Innovative Sustainable Solutions, Истанбул, Турция

За повече информация:  https://www.winssolutions.org

Средно училище “Uluslararası Şehit Mehmet Karaarslan Kiz Anadolu Imam Hatip Lisesi”, Истанбул, Турция

За повече информация: https://sehitmehmetkaraaslanaihl.meb.k12.tr

Сдружение “Български екип за приобщаваща подкрепа”, София

За повече информация: https://www.inclusionteam.org

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.