Регистрация за заключително събитие 15.02.2024 – София / Registration for the final multiplier event 15.02.2024 – Sofia

Екипът на проект “Програма за подготовка за пазара на труда при завършване на училище на нискоквалифицирани лица и такива от маргинализирани групи” (VISAGE4JOBS) по дейност „Малки партньорства” КД210, сектор: Училищно образование на програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия има удоволствието да Ви покани да вземете участие във финалното събитие за разпространение на резултатите на проекта.

Събитието ще се състои на 15 Февруари 2024 г. (четвъртък) в зала „Галерия“ – НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ – София , адрес: пл. „Народно събрание“ 10, ет. 1.

В рамките на събитието ще Ви бъдат представени Програма и Наръчник за кариерно ориентиране при завършване на училище на нискоквалифицирани лица и такива от маргинализирани групи и резултати от неговото прилагане в България и Турция.

Събитието се организира от 94 СУ „Димитър Страшимиров“ гр. София (координатор на проекта) в партньорство с „Български екип за приобщаваща подкрепа“ гр. София, WINSS- Световни иновативни устойчиви решения, Истанбул, Турция и Международно девическо училище „Мехмет Караарслан Имам Хатип“, Истанбул, Турция.

В края на събитието е планирана дискусия и обсъждане на възможности за по-широко използване на проектните резултати.

Събитието няма такса участие и всички участници ще получат присъствен сертификат.

Линк за регистрация: https://forms.gle/ei9GxofBZdav5Cor8

Дневен ред може да изтеглите тук

***********************************************************************************************************************

The VISAGE4JOBS team is pleased to invite you to take part in the final project multiplier/dissemination event. The event will take place on February 15, 2024 (Thursday) in the “Gallery” hall – NATIONAL STUDENT HOUSING – Sofia, address: 10 “Narodno zabranie” square, 1st floor.

Working language of the event is Bulgarian with simultanious interpreter of the foreign guests.

Within the framework of the event, we will be present the Pre-employment programme and Handbook for career guidance upon graduation of low-qualified students and those from marginalized groups and the results of its implementation in Bulgaria and Turkiye.

The event is organized by 94 SU “Dimitar Strashimirov” Sofia (project coordinator) in partnership with “Bulgarian Team for Inclusive Support” Sofia, WINSS- World Innovative Sustainable Solutions, Istanbul, Turkey and Mehmet Karaarslan Imam International School for Girls Hatip”, Istanbul, Turkey.

At the end of the event, a discussion about opportunities for wider use of the project results is planned.

The event has no participation fee and all participants will receive a certificate of attendance.

Registration link: https://forms.gle/ei9GxofBZdav5Cor8

Agenda of the event you may find here