Заключително събитие за разпространение на резултатите по проекта – 15.02.2024 гр. София, Национален студентски дом

На 15.02.2024г. в Национален студентски дом – София се проведе заключителното събитие за разпространение на резултатите по проекта. В него взеха участие 40 представители на целевите групи по проекта сред които учители, психолози, педагогически съветници, кариерни консултанти, представители на центрове за професионално обучение и синдикалисти.

Събитието бе открито от г-жа Латинка Ковачева – директор на 94 СУ “Димитър Страшимиров” гр. София, която е и координатор на проекта. Тя приветства всички гости и направи въведение за достиженията на проекта. В рамките на откриването взе участие и г-н Йордан Красев – представител на Съюза на българските учители, които изрази благодарности за успешната реализация на проекта и подчерта ролята на съюза в разпространението на резултатите, създадени в рамките на проектните дейности.

Г-н Андреан Лазаров от “Български екип за приобщаваща подкрепа” (създател на концепцията и партньор по проекта) представи цялостната методология на програмата за подготовка на ученици от маргинализирани групи и в неравностойно положение като в детайл демонстрира етапите в реализацията на програмата. Той представи всички подкрепящи инструменти към програмата като работни листове, инфо-карти, тестове и анкетни форми.

След него, г-н Петър Калпакчиев, г-жа Виолета Гюзелева и г-жа Клара Илиева споделиха резултати от въздействието на проекта след пилотната фаза. В нея са били обучени 78 ученика от 10, 11 и 12 клас по отношение на това как да идентифицират силните си страни, как да развият своята мотивация, презентационни умения, вербална и невербална комуникация, както и как да създават своята Europass автобиография и мотивационно писмо. Фасилитатори на програмата са 8 учители, както и представители на “Български екип за приобщаваща подкрепа”,  които са оказвали регулярна методическа подкрепа, мониторинг и оценка на процеса.

Следващата презентация представи въздействието на проекта в Турция и бе представена от г-жа Адвие Кала – Заместник-директор на Средно девическо училище “Uluslararası Şehit Mehmet Karaarslan Kiz Anadolu Imam Hatip Lisesi” – Истанбул, Турция заедно с г-жа Хулия Караджа – Вице-президент на World Innovative Sustainable Solutions – Истабул, Турция (и двете организации са партньори по проекта). В Турция са взели участие 45 ученика от 45 националности на възраст между 16 и 18 години. Подкрепа им е била оказа от 20 учителя от училището, както и от 3-ма представители на неправителствената организация WINSS.

В рамките на следващата презентация на г-жа Пенка Николова – специалист “Обучение и развитие” в 94 СУ “Димитър Страшимиров” бяха представени постиженията на училището в рамките на ключови дейности 1 и 2 на програма “Еразъм+”. Особен фокус бе подчертан върху въздействието на тези инициативи, както към учителите, така и към учениците от различни възрастови групи.

В рамките на последната част на събитието, г-жа Латинка Ковачева инициира дискусия върху възможностите за употреба и разпространение на проектните резултати и сред други училища, сред които 93 СУ “Александър Теодоров-Балан”, 7. СУ “Свети Седмочисленици”, 15 СУ “Адам Мицкевич “, 102. Основно училище “Панайот Волов”, Фондация “Стефан Нойков”, 106. ОУ “Григорий Цамблак”, 148.ОУ “Проф.д-р Л. Милетич”, СУ ,, Найден Геров”, ЧСУ ,,Проф. Николай Райнов”.

Всички участници в събитието получиха сертификат за участие.